Indkaldelse til Generalforsamling.
 
Årets Generalforsamling afholdes onsdag den 22. marts kl. 19.30
i Borgerskolens Idrætshal.
 
Dagsorden ifølge vedtægterne.
 
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før Generalforsamlingen.
 
 
vh
Bestyrelsen
Taastrup Badminton Club 

NYHEDER

Banner